Endüstri 4.0 – Güvenli ve akıllı üretim için PTC

 

                Ekonominin ve toplumun hızla artan dijitalleşmesi, dördüncü sanayi devrimi olan Endüstri 4.0'ın gücüdür. Modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, “Akıllı fabrikalar” olarak adlandırılan üretimin kendi kendini organize etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun teknik temeli akıllı, dijital olarak ağa bağlanmış sistemlerdir. İnsan ve makine arasındaki doğrudan iletişim ve iş birliği yoluyla, tüm değer zinciri optimize edilebilir ve böylece müşteri taleplerine daha esnek bir şekilde yanıt verilebilir.

 

Bireysel katılımcılar arasındaki iletişim ve işbirliği, Nesnelerin İnterneti (IOT -Internet of Things ) aracılığıyla dijital olarak gerçekleştiğinden, sıklıkla hassas verileri korumak ve harici müdahaleyi imkânsız hale getirmek için önlemler alınmalıdır. Teknik standartlar ve normlar da yeni geliştirilmelidir. PTC laboratuvarı her iki durumda da aktif olarak yer almaktadır. Bu, Endüstri 4.0'ın daha da geliştirilmesini ve güvenliğini sağlar. Bir cihazın veya sistemin insanlar veya çevre için bir risk oluşturmadığından emin olmak için PTC laboratuvar işlevsel güvenliği kontrol eder. Her zamankinden daha fazla ve özellikle Endüstri 4.0'lı üretimlerde güvenlik, ilgili sistemlerin doğru çalışmasına bağlıdır. Donanım ve / veya yazılımdaki sistematik ve yanlışlıkla yapılan hatalar, tehlikeli durumlara yol açarak insanları, sistemleri ve yatırımları tehlikeye sokabilir. Elektrik çarpması, yangın veya en kötü durumda tüm sistemlerin tahrip edilmesi bile mümkündür.

 

Bilgi güvenliği önemli bir ön koşuldur

 

   PTC laboratuvarın uzmanları, geliştirme aşamasında yeteneklerini sunuyor. Bu şekilde ürününüz güvenli bir şekilde tasarlanabilir ve tehlikelerden kaçınılabilir. Ürünün güvenliği sonunda bir sertifika ile teyit edilebilir. PTC laboratuvarı sertifika işaretine sahip test edilmiş ve sertifikalı bir ürün, müşterileriniz ve sizin için daha kolay pazara giriş anlamına gelir.

 

Bilgi güvenliği de önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü burada, sistemi dışarıdan etkileyen tehlikeler ortadan kaldırılmalıdır. Bu yüzden en başta; zararlı yazılım, kötü amaçlı yazılım veya bir sisteme yetkisiz erişim gibi şeyler geliyor. Her iki durumda da, sistemin işlevi tehlikeye atılabilir ve manipüle edilebilir, hatta hiçbir şey yapmamak veya yanlış bir şey yapmak için kullanılabilir.

 

Endüstri 4.0'ın ilerlemesi ile veri hırsızlığı ve sabotaj korkusu da artıyor. Birçok vaka, bilgisayar korsanlarının diğer sistemlere girmesinin ne kadar kolay olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle PTC laboratuvarı da bu konuda çeşitli hizmetler sunmaktadır. B.Veri korumasını, bulut hizmetlerini, güvenlik açığı taramalarını ve çok daha fazlasını kontrol etmelisiniz. Ağ oluşturma ve sayısallaştırma büyük adımlar atmakta ve üretim ve müşteri kazanımı alanında endüstri için birçok yeni fırsat açmaktadır. Ancak bunun için uygun önlemler alınmalıdır.   PTC Ailesi olarak size bu konuda yardımcı olabiliriz!

 

Makine ve ekipman güvenliği

 

Endüstri 4.0'ın güvenli bir şekilde uygulanması için sadece yazılım-teknik alanların değil, aynı zamanda makinelerin ve ekipmanın güvenli donanımı da dikkate alınmalıdır. Ekipman Güvenliği Yasası'na göre tip testleri, Makine Direktifinin Ek IV'üne göre AT tipi testler veya EC direktiflerine göre uygunluk değerlendirmeleri, risk analizleri, fonksiyonel güvenlik ve ulusal ve uluslararası standartlara göre diğer uygunluk testleri olsun, PTC laboratuvarı endüstriyel teknoloji içindeki tüm önemli alanlar için ilgili uzmanlığı sunar. Elektrikli makinelere ek olarak, frekans dönüştürücüleri, programlanabilir mantık denetleyicileri, motorlar ve kontrol kabinleri gibi çeşitli bileşenlerini de test ediyor ve sertifikalandırıyoruz. Farklı bileşenlerden makine sistemleri monte ederken, son ürünün üreticisini ve distribütörünü güvenlik ve EMC sorunları ile destekliyoruz.

 

Uzmanlarımız, maliyet ve zamandan tasarruf etmenize ve tüm bu diğer konularda size yardımcı olmaya hazırdır.